Developers cup Registrace hráčů byla uzavřena
>>
X

Developers Cup

DEVELOPERS CUP 2021

PANORAMA Golf Resort - Kácov

 • Datum: 09.09.2021
 • PANORAMA Golf Resort - Kácov
 • Start: CANON od 10,00
 • Hra: stableford
 • REGISTRACE od 13.08.2021
 • Kvalifikace: pozvání organizátora 
 • Hra: stableford netto ve výkonnostních kategoriích + absolut champion ve hře na rány (brutto) 
 • Výkonnostní kategorie: 3 HCP kategorie
  1. 0 - 15 - smíšená
  2. 15,1 - 25 - smíšená
  3. 25,1 - 54 - smíšená

Výkonostní kategorie mohou být upraveny v závislosti na hcp poměru přihlášených.Turnaj včetně propozic bude vyvěšen na webu české golfové federace, www.cgf.cz.



<< >>
X

propozice ročníku 2021

DEVELOPERS CUP 2021

Hlavní turnaj 

INFO:

 • Kvalifikace: pozvání organizátora
 • Výkonnostní kategorie - jarní turnaj: společná
 • Výkonnostní kategorie - podzimní turnaj: 3 HCP kategorie
  1. 0 - 15 - smíšená
  2. 15,1 - 25 - smíšená
  3. 25,1 - 54 - smíšená

Výkonostní kategorie mohou být upraveny v závislosti na hcp poměru přihlášených.Turnaj včetně propozic bude vyvěšen na webu české golfové federace, www.cgf.cz.

Kácov - Panorama Golf Resort

 • Datum: 09.09.2021
 • Kácov - Panorama Golf Resort
 • Start: CANON od 10,00
 • Hra: stableford 
 • REGISTRACE od 13.08.2021

TERMÍNY REGISTRACÍ

 • Hráči: 13/09-01/09.2021
 • Uzavření čekací listiny: 05.09.2021
 • Finální startovací listina: 08.09.2021
 • Datum turnaje: 09.09.2021
 • Kvalifikace: pozvání organizátora
 • Hra: stableford netto ve výkonnostních kategoriích + absolut champion ve hře na rány (brutto) s možností zprůměrování s lepším výsledkem z jarního turnaje na Čeladné. 
 • Výkonnostní kategorie: 3 HCP kategorie


POZOR DŮLEŽITÉ:

 • Absolutní vítěz ročníku 2021 se počítá z výsledku brutto ran na Kácově s možností zprůměrování s brutto výsledkem jednoho z hracích dnů na Čeladné (bere se ten lepší výsledek z obou dnů)
 • vysvětlení: na absoluta může dosáhnout jen ten kdo bude hrát na podzim na Kácově , ale ti kteří se zůčastní Čeladné, tak si mohou jeden ze dvou čeladenských výsledků (hrají se 2 dny) zprůměrovat s výsledkem na Kácově, mohou si takto tedy snížit počet ran. Průměr se nezaokrouhluje, počítá se tedy i s desetinným číslem, které pak může rozhodovat.


<< >>
X

GO MIRKU GO! - Sbírka na podporu Mirka Piskače

Vážení přátelé Developers Cupu,

Dovolte mi sdělit pár informací ke každoroční podpoře Mirka Piskače, malého velkého hrdiny z Benešova, který bojuje s dětskou mozkovou obrnou. Mirek je velký bojovník, to co jej potkalo za jeho života a s čím bojuje každý den, to si nedokážeme, pokud nemáme s takovým bojem osobní zkušenost, ani představit. Mirek musel prvně vyhrát svůj boj o vlastní život, ten díky silné vlastní vůli, bezmezné podpoře své rodiny a perfektní lékařské péči vyhrál, nicméně v současné době dále bojuje o to, aby chodil a začlenil se do normálního každodenního dětského života. Míra tento rok několikrát ukázal, že ani handikep není překážkou. Krásným příkladem jeho bojovnosti je absolvování dvou velice náročných překážkových závodů Spartan race. Díky neustálému posilování a protahování svalů si Míra mohl vyzkoušet bruslení, sáňkařskou dráhu, handbike a monoski.  Vaše nekonečná podpora a pomoc mu umožnila vyzkoušet si novou terapii Lokomat, což je asistovaná chůze s robotem. 

Děkujeme za podporu, Vaši

Martina a Robert Jaškovi, a partneři Developers Cupu

FUND Raising na podporu Mirka Piskače:

DEVELOPERS CUP 2019
Celková vybraná suma: 127 000 Kč

 • 46 000 Kč vybráno v tombole před vyhlášením vítězů 
 • 56 000 Kč dar manželů Martiny a Roberta Jaškových
 • 10 000 Kč darovala firma Barkotex
 • 10 000 Kč věnoval Jiří Thein
 • číslo transparentního účtu: 1580952036 / 5500

DEVELOPERS CUP 2018

Celková vybraná suma: 131 000 Kč

 • 55 500 Kč vybráno v tombole před vyhlášením vítězů
 • 10 000 Kč darovala společnost BARKOTEX
 • 65 500 Kč dar manželů Martiny a Roberta Jaškových
 • číslo transparentního účtu: 1580952036 / 5500

DEVELOPERS CUP 2017

Celková vybraná suma: 120 400 Kč

 • 40 400 Kč vybráno v tombole před vyhlášením vítězů
 • 20 000 Kč darovala společnost BARKOTEX
 • 20 000 Kč daroval Petr Žižka
 • 40 000 Kč dar manželů Martiny a Roberta Jaškových
 • číslo transparentního účtu: 1580952036 / 5500
 • částky budou připisovány dle výše uvedených příslibů jednotlivých organizací či osob
 • pokud chcete navýšit vybranou částku, prosíme přispějte a nezapoměňte do poznámky uvést své jméno nebo firmu, děkujeme Martina a Robert Jaškovi

Výtěžek z Developers Cupu 2017 bude čerpán na:

 • Nákup monoski pro Marka Piskače
 • 2 týdny - Neurorehabilitační program Thera Suit 15 pro Marka Piskače
 • Nákup neurorehabilitačních pomůcek

DEVELOPERS CUP 2016
Celková vybraná suma pro Mirka:  115 600 Kč

 • 20 000 Kč daroval Michal Kocián
 • 20 000 Kč daroval Jan Sommer a Ondřej Jauernig
 • 5 000 Kč daroval Petr Žižka
 • 25 600 Kč vybráno v tombole před vyhlášením vítězů
 • 25 000 Kč dar manželů Martiny a Roberta Jaškových
 • 20 000 Kč z rozpočtu Developers Cupu 2016 (darovali Partneři DC 2016)
 • Výtěžek z Developers Cupu 2016 byl čerpán na:

  • Nákup handbiku pro Marka Piskače
  • 2 týdny -  na rehabilitaci a léčebné výlohy pro Marka Piskače
  • nákup terénních kol pro zimní období na  mechanický dětský vozík pro Mirka Piskače

Výtěžek z Developers Cupu 2015 byl čerpán na:

 • 01.02.2016 // 129 500,- Kč - platba elektrického motoru pro vozík, pro Marka Piskače
 • 26.05.2016 // 29 000,- Kč - Neurorehabilitační program Thera Suit 15 pro Marka Piskače
 • dle transparentního účtu vedeného při Raiffeisen Bance číslo: 1580952036/5500

Výtěžek z Developers Cupu 2014 byl čerpán na:

 • 18.12.2014 // 56 300,- Kč - Vozík mechanický dětský výrobní číslo: 2496, pro Marka Piskače
 • 06.02.2015 // 11 000,- Kč - Medico - sedák JAY EASY - pro Marka Piskače
 • 29.05.2015 // 43 500,- Kč - peněžní dar na rehabilitaci a léčebné výlohy pro Mirka Piskače
 • dle transparentního účtu vedeného při Raiffeisen Bance číslo: 1580952036/5500

DEVELOPERS CUP 2013

 • celkem vybráno a darováno Mirkovi 70 000 Kč
 • z toho 25 000 Kč se vybralo na tombole a děkujeme všem účastníkům tomboly!
 • 10 000 Kč vydražili kamarádi z Barkotexu (OJ a Honza Sommer)
 • 35 000 Kč darovala společnost Graffitti Networks Grafix s.r.o.
 • částka byla darována Mirkovi na speciální lečbu pohybového ústrojí ... a díky ní udělal v roce 2014 první kroky!


<< >>
X

program dne

SPORTOVNÍ ČÁST - [PANORAMA Golf Resort - Kácov]

 • 09.09.2021 - čtvrtek
 • Registrace: od 8,00
 • Snídaně: od 8,00
 • CANON start: v 10,00
 • ukončení sportovní části: 16,30

SPOLEČENSKÁ ČÁST - PARTY - BUGSYS BAR - PRAHA

 • 09.09.2021
 • Dress Code: Black Tie or UnTie & Cocktail Creative
 • Welcome drink: 19,30
 • Projevy a vyhlášení vítězů: 21,00
 • Party time: tak dlouho, dokud vydržíte


<< >>
X

termíny registrace

TERMÍNY REGISTRACE

 • Hráči: od 13/08 2021
 • Uzavření čekací listiny: 05.09.2021
 • Finální startovací listina: 08.09.2021
 • Datum turnaje: 09.09.2021
 • Kvalifikace: pozvání organizátora

Turnaj je početně limitován: 88 hráčů maximum

Turnaj je pouze na pozvánky na jméno.
Pozvánky jsou nepřenosné bez předchozí konzultace s organizátorem.

VEČERNÍ PÁRTY V BUGSY`S BARU:

 • BLACK TIE or UNTIE & Cocktail Dress Code
 • hráči, nehráči, doprovod, zvaní hosté: prosíme RSVP na party@developers-cup.cz


<< >>
X

cíl akce

 • neformální setkání významných developerů a profesionálů z real estate
 • rozvoj osobních vztahů mezi developery a partnery/profesionály z real estate (financující banky, realitní investiční fondy, architekti, stavební společnosti, realitní agenti a pod.)
 • dobrá hra a rozvoj tradice


<< >>
X

COVID 19 - povinnosti učastníka turnaje

Povinnost účastníka golfového turnaje
verze 1. srpna 2021

Účastník tohoto golfového turnaje je povinen pořadateli nebo jím pověřené osobě prokázat splnění alespoň jedné z níže
uvedených podmínek účasti na hromadných akcích dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním
výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo
národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:
i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o
léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,
za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané v úředním jazyce členského
státu Evropské unie nebo v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném
členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na
internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě,
podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který potvrzení vydal; za národní certifikát
o provedeném očkování se dále považuje certifikát o očkování vydávaný podle nařízení Evropské unie o
digitálním certifikátu EU COVID; za národní certifikát o dokončeném očkování se považuje písemné potvrzení
vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo občanovi
Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou
republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho
vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva
zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu
vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit
dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení; nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než
180 dní, nebo
e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který
je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním
výsledkem, nebo
f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen
pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním
výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce
osoby nebo potvrzením školy, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

PDF verze ke stažení zde.



<< >>
X

Výsledky Developers Cupu 2020

Vážení přátelé, kolegové:
 
Děkujeme Vám všem za účast a podporu 14. ročníku DEVELOPERS CUPU 2020, které hostilo 3. září hřiště OAKS Prague PGA National. Slavnostní párty, vyhlášení výsledků a předání cen tradičně proběhlo v Praze v prostorách Bugsy's baru. Letošního ročníku se zúčastnilo 88 hráčů. 


VÝSLEDKOVÁ LISTINA

FUND Raising na podporu Mirka Piskače:
Celková vybraná suma: 147 000 Kč

 • 69 000 Kč vybráno v tombole před vyhlášením vítězů
 • 78 000 Kč dar manželů Martiny a Roberta Jaškových
 • číslo transparentního účtu: 1580952036 / 5500
 • částky budou připisovány dle výše uvedených příslibů jednotlivých organizací či osob
 • pokud chcete navýšit vybranou částku, prosíme přispějte a nezapomeňte do poznámky uvést své jméno nebo firmu, děkujeme Martina a Robert Jaškovi


Absolutní vítěz ve hře na rány

 • Blanka DĚDEČKOVÁ, 78 ran

1. místo, kategorie HCP: skupiny A, B, C

 • Blanka Dědečková / A
 • Eliáš Pokorný  / B
 • Martin Malínský / C

2. místo, kategorie HCP: A, B, C

 • Michal Bárta / A
 • Daniel Škarda / B
 • David Wittassek / C

3. místo, kategorie HCP: A, B, C

 • Jiří Jankovský / A
 • Ivo Ragan / B
 • Diana Mužíková Vrbová / C

Vložené soutěže:
LONGEST DRIVE by COMPANY WITH NO NAME - Blanka Dědečková 220m tg , Petr Syrovátko jn. 240m tg
NEAREST TO PIN by GNG - Jana Cibulková // 3,40m
NEAREST TO PIN ON 3rd SHOT by QARTA -
Otto Koval // 0,96 m
CLOSEST TO THE CHAIR by VITRA - Jiří Thein // 0,26 m

Chtěli bychom poděkovat Vám všem, našim partnerům a těšíme se na další 15. ročník DEVELOPERS CUP 2021. 

S úctou a přáním pěkné hry

 

za organizátory a partnery
 
Robert Jašek a Martina Jašková (Graffitti Networks)
Pavel Vecán (Swietelsky)
Jří a Martina Řezákovi, David Wittassek (QARTA architektura)
Jiří Zavadil (VITRA)
Jan Sommer a Ondřej Jauernig (Barkotex)



<< >>
X

Panorama Golf Resort

RESORT: Kácov - Panorama Golf Resort
Golf Course: MEADOWS + RIVER 
Vzdálenost z Prahy: 65 km, celkový čas na jízdu cca: 60 MIN

GPS souřadnice:
49°46'14.9"N
15°00'52.8"E

DOSTUPNOST: 

 1. PRAHA > D1 > a cihla na plyn 
 2. sjezd 49 na Vlašim / Kácov
 3. Kácov

Typ: 18 jamkové hřiště, champions course
Architekt: Course Creators, pod vedením Libora Jiráska, který byl po celou dobu plánování a výstavby v úzké spolupráci s Deutsche Golf Holding Ltd., jmenovitě architektem a odborným konzultantem Rainerem Preissmannem.

MEADOWS + RIVER
PAR: 72
Délka: 5 557 (žluté kameny) / 4 743 (červené kameny)



<< >>
X

Panorama Golf Resort - Kácov

RESORT: Kácov - Panorama Golf Resort
Golf Course: MEADOWS + RIVER 
Vzdálenost z Prahy: 65 km, celkový čas na jízdu cca: 60 MIN

GPS souřadnice:
49°46'14.9"N
15°00'52.8"E

DOSTUPNOST: 

 1. PRAHA > D1 > a cihla na plyn 
 2. sjezd 49 na Vlašim / Kácov
 3. Kácov

Typ: 18 jamkové hřiště, champions course
Architekt: Course Creators, pod vedením Libora Jiráska, který byl po celou dobu plánování a výstavby v úzké spolupráci s Deutsche Golf Holding Ltd., jmenovitě architektem a odborným konzultantem Rainerem Preissmannem.

MEADOWS + RIVER
PAR: 72
Délka: 5 557 (žluté kameny) / 4 743 (červené kameny)



<< >>
X

startovací listina

BUDE UPŘESNĚNO PŘED TURNAJEM



<< >>
X

trofeje pro šampióny

EXCLUZIVNÍ CENY PRO VÍTĚZE

Každý z šampioónů turnaje obdrží již tradiční ručně kovanou trofej DEVELOPERS CUPU 2021.
Absolutní vítěz pak obdrží  Rozseknutý Míč Šampióna Developers Cupu a možnost držet po zbytek roku prestižní putovní hlavní cenu a zápis svého jména do historie šampionů Developers Cupu.

Vítězné kubánské doutníky a Veuve Clicquot již rovněž patří k neodmyslitelné tradici.

V letošní tombole budeme dražit 5 voucherů na hřistě Panorama Golf Resortu Kácov a exkluzivní vstup pro jednu osobu na PRO-AM turnaj v rámci prestižního D+D REAL CZECH MASTERS 2022. 

Veškeré získané finance z dražby budou putovat jako výtěžek na transparentní účet Mirka Piskače, kterého partneři a hráči Developers Cupu vzali pod svá křídla a od roku 2013 pomáhá jemu a jeho rodině, aby se v budoucnu postavil na své novy a šel si jako my všichni zahrát golf. Každý rok je i díky naší / vaší podpoře svému cíli blíže!



<< >>
X

VIP Developers Cup - MALLORCA

Developers Cup také tento rok vycestoval za hranice České republiky, opět na Mallorcu. Vytvořili jsme 6 úžasných flightů a hráli ty nejlepší hřiště na Mallorce, scénický Golf Alcanada, Golf Maioris a mistrovské T Club Golf Poniente

VIP Developers Cup Mallorca je početně omezen pro maximálně 24 hráčů. Už víme, že tohle je opravdu maximální počet, ve kterém se dá soutěžit, je sranda a nemusíme mít cestovního koordinátora. Být o jeden více, tak letím jinam :-)

2019 VIP Developers Cup Mallorca

 • Golf Alcanada
 • T Golf Poniente
 • Golf Maioris


<< >>
X

2019 - info z Mallorcy

Letos se na Mallorce sešlo 6 flightů, včetně jednoho dámského.

Šampionem Mallorca 2019 a hrdým držitelem kejty se stal:

Hlavní vítěz ve hře na rány po odpočtu HCP:
Jiří Hartmann

1. Jiří Hartmann
2. David Wittassek

Hlavní vítěz ve hře Stableford

1. David Wittassek

Vítěz dámského flightu ve hře na rány

1. Martina Jašková

Další šampióni

 • kategorie Developeři: Jiří Thein, Pavel Vecán, Jan Hermann, Dalibor Buček, Eugen Bečka, Otto Koval
 • kategorie Architekti a Kreativci: Jirka Řezák, David Wittassek, Aleš Poděbrad, Břetislav Horák, Robert Jašek, 
 • kategorie Inženýři a Podlaháři: Ondra Jauernig, Jirka Nouza 
 • kategorie Ženy: Martina Jašková, Jana Cibulková, Bára Soukupová, Lucie Bečka, Pavla Janotová, Martina Řezáková, Martina Kovalová
 • kategorie Doktoři (jedno jaký): Jirka Hartmann, Tomáš Fořt, 


<< >>
X

2016 - info z Mallorcy

Letos se na Mallorce sešly 4 flighty, včetně jednoho dámského. Bylo to velmi náročné, ale nezapomenutelné!

Šampionem Mallorca 2016 se opět stal

Hlavní vítěz

1. Eugen Bečka (stablefort i netto)

Další šampióni

 • kategorie Developeři: Jiří Thein, Pavel Vecán, Jan Hermann
 • kategorie Podlaháři: Ondra Jauernig a Honza Sommer
 • kategorie Ženy: Martina Jašková, Lucie Bečková, Petra Nytrová, Pavla Janotová, Veronika Miháliková
 • kategorie Doktoři (jedno jaký): Jirka Hartmann, Tomáš Fořt
 • kategorie Hosté: Jirka Nouza
 • kategorie Kreativci: Robert Jašek, Mojmír Ranný


<< >>
X

2015 - info z Mallorcy

Hlavní vítěz

 1. BEČKA Eugen 2

Další šampióni

 • kategorie Developeři: Jiří Thein a Pavel Vecán
 • kategorie Podlaháři: Ondra Jauernig
 • kategorie Kreativci - ženy: Martina Jašková
 • kategorie Kreativci: Robert Jašek


<<
X

2014 - info z Mallorcy

Tento úvodní ročník byl sice skromný, ale o to větší pohoda a zábava to byla. Účastnili zástupci všech hlavních oborů, developeři, facility management, architekt, podlahář, kreativci a našli jsme i hosta ...

Hlavní vítěz

 1. KUCHAŘ Jan (KUCHAŘ & THEIN)

Další šampióni

 • kategorie Developeři: Jiří Thein
 • kategorie Architekti: Mojmír Ranný
 • kategorie Správcovské firmy: Honza Kuchař
 • kategorie Kreativci: Robert Jašek
 • kategorie Kreativci - ženy: Martina Jašková
 • kategorie Podlaháři: Ondra Jauernig
 • kategorie hosti: Eduard Bečka


Registrace byly uzavřeny,
turnaj je zcela naplněn.
X

Registrace

Všem hráčům bude účtováno startovné : 6 200,- Kč+ DPH / osobu

Po registraci hráče bude vystavena faktura na společnost, kterou hráč reprezentuje, se splatností 14 dní. Registrace se bere jako závazná, případné storno 14 dní před turnajem = 50% storno poplatek, 7 dní před turnajem = 100% storno poplatek. Znění na faktuře bude: Reklamní služby DC2021. Pokud budete potřebovat jiné znění na fakturu, prosím kontaktujte sl. Soňu Vendlovou (sona@gng.cz), rádi Vám vyjdeme vstříc dle Vašich požadavků.

 • starting fee (hráči)
 • champagne bar (Veuve Clicquot)
 • catering (snídaně, občerstvení pro hráče)
 • caddy bar (nápoje + snacks + sendviče pro hráče)
 • odpolední grill (nápoje + grill bar)
 • CHAMPIONS PARTY v Bugsys Baru (free cocktails)

večerní párty v Bugsys Baru je zdarma pro hráče a pozvané hosty.

ceny neobsahují DPH.

Zaregistrovat se mohou zástupci pouze zvaných společností. Počet hracích míst je limitován počtem 88.

Krok 1) - výběr zvané společnosti
Údaje společnosti:
Krok 2) - registrace hráče
 








 

generální partner a organizátor

gng

hlavní partneři

Josko SWIETELSKY Real Estate CASUA architects

partneři

NEXT Reality VITRA

oficiální dodavatelé

Veuve Clicquot Panorama Golf Resort bugsys bar

mediální partneři

Echo Prime Echo 24 týdeník

Kontakt

Registrace hráčů byla uzavřena

For more information please contact us on following emails / ph. number:

info: info@developers-cup.cz
partnership: partner@developers-cup.cz
press: press@developers-cup.cz

EVENNING PARTY (BUGSY`S BAR PRAHA)
RSVP: party@developers-cup.cz

Soňa Vendlová Tel.: +420 233 920 066

postal address:
DEVELOPERS CUP 2021
Graffitti Networks Grafix s.r.o.